ВЕБІНАР

VEBINAR

Autdesk proqram
məhsullarında ən yüksək
səviyyədə işə hazırlıq və
sənaye dizaynı

17 və 18 avqust, І 15:00 -16:00

Bir çoxları Autdesk şirkətinin AutoCAD, Inventor və s. kimi əsas həllərindən xəbərdardırlar, lakin Alias, VRED, FeatureCAM, PowerMill və s. müasir proqram məhsulları barədə məlumatlı olanların sayı azlıq təşkil edir. Bu proqram məhsulları A-sinfinə aid olan səthləri yüksək səviyyədə hazırlamaq və onları istehsal, sənaye məmulatlarının yüksək səviyyədə vizualizasiyası üçün hazırlamaq, hətta virtual reallıqda modelləri yaratmaq imkanını verir.

Autodesk proqram məhsullarının və utilitar sahələrinin bu və digər mövzuları silsilə vebinarlarda təqdimatla açıqlanacaq. Təbii ki, mühüm hissəni Autodesk proqram məhsullarının 2022 versiyalarının yeni imkanları təşkil edəcək.

Məruzələrin dili - Rus

Tarix və vaxt: 17 və 18 avqust, 15: 00-16: 00.

Seriya iki hissədən ibarətdir:
- Autodesk Alias və VRED köməyi ilə sənaye dizaynı və vizualizasiya.
- Autodesk FeatureCam, PowerMill, Netfabb və TruNest güclü həlləri ilə istehsala hazırlıq

Speakers:

mukhin_d

Dmitro Mukhin

- Autodesk PD&M Solutions Engineer (MUK Group)

- Authorized trainer Autodesk (MUK Computers)

- Autodesk Expert Elite

tymoschuk-v

Vasil Timoshchuk

- Autodesk PD&M/M&E Solutions Engineer (MUK Group)
- Specialist in machine and machine tool construction, CNC processing