ვებინარი:

მარტივი ნაბიჯები ქსელური
ლიცენზიიდან "Autodesk
დასახელებულ მომხმარებლებზე"
გადასასვლელად

19 აგვისტო, 2021 І 15:00 -16:00

Autodesk პროგრამული უზრუნველყოფის მომხმარებელი კვლავ იყენებს ქსელურ ლიცენზიებს, რის შედეგად კარგავს "დასახელებული მომხმარებლის" მოდელის უპირატესობებს.

რაში მდგომარეობს უპირატესობა? რას იგებენ და რას კარგავენ ქსელური ლიცენზიების მომხმარებლები და როგორ მოხდეს მომგებიანი გადასვლა ქსელური ლიცენზიიდან "დასახელებულ მომხმარებელზე"? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხებს მოისმენთ ჩვენს ვებინარზე.

ვებინარის ენა - რუსული.

თარიღი და დრო: 19 აგვისტო, 15:00-16:00.

ვებინარის ძირითადი საკითხები:
- რას ნიშნავს "დასახელებული მომხმარებლები"
- როგორია ლიცენზირების ტიპები;
- ლიცენზიების მართვა და მათი მინიჭება მომხმარებლებზე;
- ქსელური ლიცენზიიდან "დასახელებულ მომხმარებლებზე" გადასვლის უპირატესობები.

ვებინარი დასრულდება კითხვა - პასუხით ჩვენს წამყვან ტექნიკურ ექსპერტებთან.

სპიკერი:

mukhin_d

Dmitro Mukhin

- Autodesk PD&M Solutions Engineer (MUK Group)

- Authorized trainer Autodesk (MUK Computers)

- Autodesk Expert Elite

tymoschuk-v

Vasil Timoshchuk

- Autodesk PD&M/M&E Solutions Engineer (MUK Group)
- Specialist in machine and machine tool construction, CNC processing