Промислове
проектування

По всьому світу, фахівці в галузі промислового проектування, є натхненниками інновацій, що володіють усіма необхідними знаннями, навичками і експертизою для того щоб забезпечити максимальну ефективність в кожному аспекті продуктової стратегії пропонованих компанією продукції. Для високо конкурентного середовища, в якій дизайн все більшою мірою стає одним з ключових факторів успіху, компанія Autodesk пропонує різні цифрові інструменти, що дозволяють професіоналам в цій області розробляти і впроваджувати інноваційні технології.

Програмне забезпечення Autodesk для промислового проектування дозволить вам вирішити найскладніші завдання в сферах концептуального дизайну, моделювання, візуалізації, і технологічного прототипирования, а також:

  • максимально оперативно дослідити і вдосконалити інноваційні ідеї для диференціації вашої продукції на ринку;
  • створювати одночасно як ескізні, так і повноцінні тривимірні моделі для повної візуалізації майбутньої продукції;
  • створювати готові моделі для інженерного проектування та подальшого впровадження в серійне виробництво;
  • використовувати тривимірні моделі для візуалізації найвищої якості, що дозволить вам приймати оперативні рішення по зміні зовнішнього вигляду виробу.

Перелік
автоматизованих завдань

Комплексне промислове 3D-проектування для потреб машинобудування

Autodesk Product Design Collection

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection - колекція для розробки і виробництва промислових товарів і проектування виробництв, що складається з цілого набору програм Autodesk, таких як Inventor, AutoCAD і вертикальних продуктів на його основі, розрахункової програми Nastran In-CAD, CAM-системи HSM Ultimate, хмарних сервісів і багато чого іншого.

Спільне проектування, організація роботи в єдиному інформаційному середовищі

Autodesk Vault Professional

Система управління проектами та інженерними даними Autodesk Vault Professional призначена для організації і автоматизації проектних робіт на підприємствах. Вона здатна забезпечити безперебійну роботу над проектом необмеженого числа користувачів, навіть територіально відокремлених один від одного. Засоби опису і контролю розробки та узгодження документів, інструменти завдання послідовності робіт, автоматичне відстеження змін в документах - все це гарантує єдність і збереження проектних даних, сприяє прискоренню та підвищенню прозорості робочих процесів.

изначення оптимальних параметрів, а також моделювання різних фізичних і механічних процесів

Autodesk Nastran In-CAD

Autodesk Inventor Nastran (Nastran In-CAD) - це розрахункова система для проведення розрахунків міцності і теплових розрахунків деталей і вузлів безпосередньо в середовищі Autodesk Inventor. Тісна інтеграція цих двох програм дозволяє значно спростити проектування виробів і скоротити час розробки.

Розробка ескізів, попереднє (швидке) концептуальне проектування, і візуалізація

Autodesk Alias Concept

Програмний комплекс Autodesk Alias ефективний інструмент для моделювання на промисловому рівні - від окремих поверхонь до загального дизайну транспортних засобів. Функціональний набір дозволяє створювати технічну документацію, візуалізувати будь-які проекти, виконувати «зворотне» проектування.