ვებინარი

ააშენეთ უფრო სწრაფად!
Autodesk Construction Cloud

07-09.07.2021 І 12:00 -13:00


პროექტებზე მუშაობისას ბევრი კომპანია აწყდება სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციის პრობლემას. აღნიშნული პრობლემა ნეგატიურად აისახება მონაცემთა გადაცვლის სისწრაფეზე, ჯგუფების ერთობლივი მუშაობის პროცესზე და ზოგადი საუშაო პროცესების ინტეგრაციაზე - ნებისმიერ საპროექტო სივრცეში, როგორც საოფისე მუშაობის ფარგლებში ასევე სამშენებლო მოედანზე.

რა იქნება თუ იარსებებს ისეთი უნიკალური გადაწყვეტილება, რომელიც საშუალებას მოგვცემს დავამყაროთ სამუშაო პროცესის ერთობლივი ურთიერთქმედების პროცესი სწრაფად და რაც მთავარია ხარისხიანად?

შემოგვიერთდით ვებინარზე, სადაც გაიგებთ როგორ მუშაობს ახალი, უნიკალური პროგრამული გადაწყვეტილება - Autodesk Construction Cloud (ACC), რომელიც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს და დააჩქარებს მშენებლობის და პროექტირების ყველა ეტაპს, დაგეგმარების და ექსპლუატაციის ეტაპების ჩათვლით.

Autodesk Construction Cloud არის ერთობლივი პლატფორმის შექმნის პროექტი, რომელიც შექმნილია მონაცემების გაცვლის უსაზღვრო პროცესებისათვის.

თარიღი და დრო: 07-09.07.2021, 12:00 - 13:00

ენა - რუსული

ვებინარების სერია შედგება 3 ნაწილისგან:
07.09.2021 - რა არის Autodesk Construction Cloud
08.09.2021 - რა შედის Autodesk Construction Cloud-ში
09.09.2021 - პროგრამული უზრუნველყოფის ურთიერთქმედება ACC-გადაწყვეტილებებთან

Speaker:

Hatilov.Al_

Hatilov Oleksandr

Autodesk AEC Engineer,
MUK Group of Companies